Hukuk Genel

Banka Hukuku Nedir?

Banka Hukuku Nedir?
Banka Hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
Banka Hukuku Nedir?
Banka hukuku, her hukuk dalı gibi (iş hukuku, ticaret hukuku gibi) bankayı merkez alarak bankayı ve bankanın hukuki işlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Gürses Hukuk Bürosu; banka hukuku alanında hak ve alacakların takibi, kiralama, uluslararası ticaret finansmanı, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmeleri, leasing ve factoring işlemleri ve bunlardan kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Banka Hukuku hizmetimizde sizlere proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve Türk hukuku açısından kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Gürses Hukuk Bürosu; Banka Hukuku Alanında Sunduğu Hizmetler

BDKK ve TMSF kararlarıyla ilgili hukuksal işlemler
Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
Leasing ve faktöring alanlarında hukuksal destek
Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve hukuksal destek
Teminat Mektupları ve Ticari krediler alanında hukuksal destek
İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar
Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
Gelişmiş İşletmeler Piyasası ve Hisse Senetleri Piyasasında Kurul kararlarına karşı tazminat ve hukuk boyutu
Tahtası kapanan hisse senetleri ve tazminat davaları
Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı

Banka Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve bu kanun uyarınca bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarafından hazırlanan ve yayımlanan düzenlemelerdir.

Banka mevzuatları Türkiye’de 01.01.2005 tarihinden bu yana BDDK tarafından hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Bankacılık Kanunu ve bunun dışında bir takım kanun ve kararnameler bir arada banka mevzuatını oluştururlar.

Amaçları
Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına,
Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına,
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına,
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsamı
Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları
Yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri,
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleridir.
Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
×