Hukuk Genel

Boşanma Avukatı

Aile hukuku medeni hukuk içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının en önemli ayağı ise konunun uzmanı olan bir boşanma avukatı ile çalışmaktır. Aile ve Boşanma Davaları nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi birçok konuyu kapsamaktadır. İyi bir boşanma avukatı aşağıda maddeler halinde bahsedeceğimiz konulara hakim ve sorulara cevap verebilecek düzeyde tecrübeli olmalıdır.

Aile ve Boşanma Hukuku

 • 1 Aile ve Boşanma Hukuku
 • 2 Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?
 • 3 Aile ve Boşanma Hukukunda Baktığımız Davalar Nelerdir?
 • 4 Boşanma Davaları Başvuru Kitabı
  • 4.1 Boşanma Avukatına Dair Yazdığımız Makaleler
  • 4.2 Videolar
 • 5 Boşanma Avukatı Yorumları
 • 6 Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
 • 7 En İyi Boşanma Avukatı
  • 7.1 Boşanma Avukatı Nedir?
  • 7.2 Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?
  • 7.3 Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
  • 7.4 Aile Avukatı Nedir?
  • 7.5 Boşanma Davası Avukat Ücretleri Ne Kadar?
  • 7.6 Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?
  • 7.7 Boşandıktan Sonra Aynı Evde Yaşamak Suç Mudur?
  • 7.8 Boşanmak İçin 2023 İtibariyle Ne Kadar Para Lazım
  • 7.9 Avukatlar İlk Görüşmede Ücret Alır Mı?
  • 7.10 Boşanma Avukatı Ücretini Kim Öder?
  • 7.11 Aynı Gün Boşanma Olur Mu?
  • 7.12 Boşanma Davasını İlk Önce Kim Açmalı?

Uzun bir süredir, ülkemizde, boşanma davalarının sayısında çok ciddi artış yaşanmaktadır. Covid 19 salgını döneminde bu artışın çok daha fazla olduğu görülmüştür. Gerek özel sebepler, gerekse evli çiftlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri boşanma davalarında ana etken olarak göze çarpmaktadır. Boşanma davalarında çiftler, süreci kolaylıkla yönetebilme ve bir hak kaybına uğramama adına uzman bir boşanma avukatı Ankara ile çalışmak istemektedirler.

Toplumun temel yapı taşı ailedir. Hukuk sistemimiz, medeni kanun ile aile kavramına ve ailenin korunmasına çok önem vermektedir. Boşanma davalarında önemli olan; sürecin sadece bir boşanma davası açma ya da boşanma ile sonuçlandırma olmadığı çok açık ve nettir. İşte bu nedenle aile ve boşanma davalarında süreç çok önemlidir. Boşanma avukatı yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Olayla ilgili araştırmayı çok iyi yapmalı ve haklarınızı en iyi şekilde gözetecek şekilde bir plan çıkarmalıdır. Avukatınız sizin için en iyi hukuki yolu seçmelidir.

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanının odak noktası Aile kavramıdır. Aile hukukuna ilişkin davalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
 • Evlenme koşulları ve hükümleri,
 • Boşanmanın şartları,
 • Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
 • Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
 • Mal rejimine ilişkin davalar. Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri malvarlıkları. Bu malvarlıklarının paylaşılması konusu,
 • Evlilik birlikteliğinin sürdüğü ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu,
 • Taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soy bağı davaları,
 • Evlat edinme,
 • Velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık davaları,
 • Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi,

Aile hukukunun ilgi alanı içindedir.

Aile ve Boşanma Hukukunda Baktığımız Davalar Nelerdir?

Aşağıdaki davalarda uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli boşanma davaları,
 • Boşanma davaları,
 • Evlilik Sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Yoksulluk ve iştirak nafakaları,
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Evliliğin iptali davaları,
 • Yabancı Mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi,
 • Tedbir kararları. (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında),
 • İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Babalık davası,
 • Soybağı davası,
 • Nafaka Davası
 • Mal rejimi davaları
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davası

v.b. gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatı, boşanma davası yürütmekte olan eşlerin her birine danışmanlık yapar. Boşanma avukatları, eşler arasındaki mal varlığı, çocuklar ve diğer konular gibi konuların yasal olarak çözümlenmesini sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların mutabakatı ile açılan bir boşanma davasıdır. Bu tür bir davada, taraflar boşanma ile ilgili tüm konuları (özellikle servet bölünmesi, çocukların bakımı veya velayeti gibi) önceden anlaşarak dava dosyasına sunarlar. Anlaşmalı boşanma davası açmak için, öncelikle bir avukat bulmanız ve boşanma ile ilgili tüm konuları avukatınızla görüşmeniz gerekir.

Aile Avukatı Nedir?

Aile avukatı, aile hukuku konularında uzmanlaşmış bir avukattır. Aile avukatları genellikle ayrılma, boşanma, eşit bölüşme, çocuk bakımı, çocuk yerleştirme veya diğer aile hukuku konularında hukuki danışmanlık veya müdahale sağlar.

Boşanma Davası Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Boşanma davası avukat ücretleri, ülkeye, bölgeye ve avukatın deneyimine göre değişebilmektedir. Bu sebeple konuyla ilgili bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli bir boşanma davası, bir eşin diğer eşiyle anlaşamadığı ve boşanmaya karar verdikleri durumlarda açılır. Çekişmeli boşanma davası açmak için, bir eş boşanma davası başvurusu yapar ve dava dosyasını mahkemeye sunar. Başvuru, eşin istemi, evlilik tarihi, çocuklar varsa çocukların bilgileri, birlikte sahip olduğunuz varlıklar ve borçlar gibi bilgileri içerebilir. Eşinizin boşanma davasını kabul etmediği durumda, mahkeme sizi ve eşinizi bir araya getirerek çözüm üretecektir.

Boşandıktan Sonra Aynı Evde Yaşamak Suç Mudur?

Ülkemizde kadın erkek ilişkileri bakımından boşanma sonrasında teamül ve genel uygulama kadın ve erkeğin hatta boşanma kararı verilmeden önce farklı evlerde yaşamak şeklindedir. Boşanma davasının açılmasıyla eşler, birbirlerinden kopmakta ve karar hukuken sonuç doğuracak şekilde varlık kazanmasa dahi eşler fiilen ayrılmaktadırlar.

Bu nedenle boşanma sonrasında aynı evde yaşamak olağan olmayan bir ilişki tarzı olup, karşılaşılabilecek suç ithamları ve muhtemel olumsuzluklar bakımından bundan kaçınmak da fayda vardır.

Ancak birlikte yaşamak konusunda hukukumuzda sınırlayıcı ve bu eylemi suç kabul eden bir cezalandırma hükmüne yer verilmemiştir.

Boşanmak İçin 2023 İtibariyle Ne Kadar Para Lazım

Boşanmanın kişiye maliyeti, boşanan kişinin malvarlığına göre değişir. Malvarlığı itibariyle avukat tutulması söz konusu olabilir. Boşanmanın niteliği itibariyle de bedeli değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda avukatın harcadığı emek vb. dikkate alınırsa AAÜT yer verilen asgari bedel söz konusu olabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında ve mal paylaşımı da söz konusu ise boşanma davasının ve mal paylaşımının konusu itibariyle AAÜT’nde belirlenen asgari bedelleri ve malvarlığının büyüklüğüne göre bir bedeli makul kabul etmek gerekmektedir. Ancak bunun için bir üst sınır tayin etmek mümkün değildir. Harç ve gider ödemeleri de avukatlık ücretlerine dahil edilmelidir.

Avukatlar İlk Görüşmede Ücret Alır Mı?

Avukatlık serbest ve kamu adına yürütülen bir meslektir. TBB Kuralları gereğince avukata danışmak ücrete tabidir ve danışma hizmeti kabul edilen her tür görüşmeden ücret alınması söz konusu olabilir. Ancak bu sizin öğrenmek istediğiniz konuya ve görüşme yaptığınız avukata bir davaya ya da görüşme yaptığınız işe dair Vekalet verip vermeyeceğinize göre de değişir. Genelde işin kabulü ve vekalet verilmesi halinde ayrıca danışmanlık ücreti alınmamaktadır.

Boşanma Avukatı Ücretini Kim Öder?

Boşanma, hukuksal yardım gerektiren bir iştir. Bu bakımdan boşanma davasını açan “Davacı/Boşanan Eş” veya kendisine karşı dava açılan “Davalı/Boşanılan Eş” olabilirsiniz. Her iki taraf da Mahkemenin belirleyeceği vekalet ücreti dışında kendisine avukat tutabilir ve bu yargılamada avukatla kendisini temsil ettirebilir. Bu durumda her ikisi de avukatlık ücreti ödemek durumundadır ve ödenen bu ücret bireysel bir ödemedir. Bunu her iki taraf da avukat tutmaları halinde ödemek durumundadır.

Ayrıca yargılama sonunda kusurlu kabul edilen taraf aleyhine vekalet ücretine hükmolunur ve bu vekalet ücreti de aleyhine karar verilen Davacı ya da Davalı eş tarafından ödenir.

Aynı Gün Boşanma Olur Mu?

Aynı gün boşanma olması Aile Mahkemelerinin yoğunluğu ve iş durumu itibariyle mümkün gözükmemektedir. Ancak belirli bir tarihe duruşma günü verilmesi halinde o gün yapılacak ilk duruşmada, Anlaşmalı Boşanma Protokolü konusunda anlaşama sağlanmış ise karşılıklı iradeler boşanma yönünden uyumlu ise boşanma kararı verilebilir.

Boşanma Davasını İlk Önce Kim Açmalı?

Boşanma davasını, karşı tarafla evliliğinin devamını çekilmez gören Taraf açmalıdır. Bu çekilmezlik hayatın birlikte devamı bakımından olmalı ve karşı tarafın bu yönde eylemleri var olmalıdır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
×