Güncel Makaleler

Boşanma davası nedir ?

Boşanma davası nedir ?

Boşanma davası nedir?
  • Boşanma nedir?
  • Boşanma davası nedir?
  • Boşanma Avukatı
  • Sakarya Boşanma Avukatı

Boşanma davası nedir ?

Boşanma nedir?
Boşanma, evlilik birliğini sonlandırmak için eşlerin katılımını gerektiren ve dava yoluyla yapılan hukuki işlemdir. Mahkemeler dışında meydana gelen boşanma hukuken bağlayıcı değildir. Boşanma eşlerden biri veya her ikisinin başvurusu ile olur. Başkasının boşanmasını talep mümkün değildir.

Boşanma davası nedir?
Boşanma davası, eşlerin boşanma sebeplerinden en az birini ileri sürerek açtığı davadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanmanın sebepleri sayılmıştır. İşte boşanma davası ancak bu sebeplere dayanabilir. Bu sebeplere dayanan boşanma sadece dava şeklinde mahkeme tarafından yerine getirilebilir.

Boşanma davası şartları
Boşanma davası açma hakkı, evlilik birliği içerisindeki tarafların sahip olduğu bir haktır. Bu hak, bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir; diğer bozucu yenilik doğuran haklardan farklı olarak ise yalnızca dava yoluyla kullanılabilmektedir. Dolayısıyla geçerli bir boşanmadan bahsede bilebilmesi için boşanma davası açılmalı ve sonucunda hakim tarafından boşanma kararı verilmelidir.

Boşanma davası açabilmek için gerekli şartlar ise Kanun’un muhtelif yerlerinde sayılmış ve dört başlık altında toplanmıştır. Buna göre;

Eşler hayatta olmalıdır.
Geçerli bir evliliğin kurulmuş ve dava açma anında devam ediyor olması gereklidir.
Eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekmektedir.
Kanun’da düzenlenen boşanma sebepleri gerçekleşmelidir.
Boşanma davasının açılabilmesi için talebin kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekmektedir. Kanun’da boşanma sebepleri m.161-166 arasında altı maddede düzenlenmiş ve on adet boşanma sebebi öngörülmüştür. Bunlar; zina, hayata kast/pek kötü muamele/onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşması ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır.

Boşanma davası için hangi kanun?
Boşanma davası ağırlıklı olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında düzenlenmiştir. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ile belirlenen usul kuralları boşanma davasını bağlayıcı özelliktedir. Bazı boşanma davalarında Türk Ceza Hukuku da uygulama alanı bulabilir.

Boşanma davası hangi mahkeme?
Boşanma davası aile mahkemesinin görev alanına girmektedir. Nitekim boşanma Türk Medeni Kanununun Aile Hukuku’na ilişkin bölümünde yer alır. Aile mahkemeleri özel mahkemelerdir. Mahkeme boşanma davası ve boşanmayla ilgili olabilecek hangi ihtilaf varsa her türlü davayı görebilir.

Boşanma davası sorgulama
Hakkınızda boşanma davası olup olmadığını e-devletten sorgulayabilirsiniz. Bunun için Vatandaş Portal’a e-devlet şifrenizle giriş yapmalısınız. Boşanma davası dosyasını bulduğunuzda mahkemeye giderek inceleyebilirsiniz. Avukatlar da UYAP’ tan vekaleten boşanma davası sorgulayabilir.

Boşanma davası açıp barışanlar
Boşanma davası açtıktan sonra barışanlar vardır. Hatta boşanma davası bittikten sonra dahi eşler barışarak yeniden evlenebilirler. Bu sebeple boşanma davasının en az zararla bitmesi önemlidir. Zira barışmasalar da eşler çoğu zaman çocuklar için bir ömür barışçıl iletişim kurmalıdırlar.

Boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölmesi
Boşanma davası devam ederken eşlerden biri henüz karar kesinleşmeden ölür ise, o eşin mirasçıları davaya devam edebilirler. Gerçi bu kabiliyet sadece çekişmeli boşanmalar bakımından mevcuttur. Anlaşmalı boşanmalarda mirasçıların boşanma davasını sürdürmesi mümkün değildir.

Boş ol demek suretiyle boşanma
3 defa “boş ol” demek suretiyle eşlerin boşanmış olması hukuken mümkün değildir. Boşanma davası dışında meydana gelen boşanma hukuken bağlayıcı değildir. Bu şekilde mal paylaşımı da boşanma davası dışında görülemez. Evlilerin boşanmak için boşanma davası açması zorunluluktur.

Boşanma davası adım adım tüm detaylar
Boşanma davası açıyorsanız veya eşiniz boşanma davası açtı ise, aşağıdaki makalelerimizi okumanızı öneririz. Elbette tüm bilgiler makalelere sığmayıp, her somut olay dava dosyası kapsamında ayrıca değerlendirilmelidir, bir boşanma avukatı ile çalışmanız önemlidir. Sakarya başta olmak üzere, Türkiye genelinde boşanma, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli konulu davalarınızda, kurumsal danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veriyoruz. Bize ulaşın bölümünde ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
×