Ceza Mahkemesi Nedir?

Ceza Mahkemesi

Ceza Mahkemesi Nedir

Ceza Mahkemesi Nedir?
  • Ceza Mahkemesi Nedir

Ceza mahkemeleri, Türk hukuk sisteminde yer alan bazı adli mahkemeler. Ceza vermeyi gerektiren suçlar işlendiğinde bu mahkemeler tarafından bakılır. Bu mahkemeler ilgilendiği dava konuları açısından çeşitli kollara ayrılır. Bunlar Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, İnfaz Hâkimliğidir. Adalette ceza sistemi, genelde sosyal kontrolü sağlamak, caydırıcılık ve suç oranını azaltma gibi amaçlar taşır.

Ceza mahkemeleri , Türk hukuk sisteminde yer alan bazı adli mahkemeler. Ceza vermeyi gerektiren suçlar işlendiğinde bu mahkemeler tarafından bakılır. Bu mahkemeler ilgilendiği dava konuları açısından çeşitli kollara ayrılır. Bunlar Asliye Ceza Mahkemesi , Çocuk Mahkemesi , Ağır Ceza Mahkemesi , İnfaz Hâkimliğidir. Adalette ceza sistemi, genelde sosyal kontrolü sağlamak, caydırıcılık ve suç oranını azaltma gibi amaçlar taşır.

Türkiye’de mahkemelerYüksek mahkemeler Anayasa Mahkemesi Danıştay Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay İstinaf mahkemeleri Bölge adliye mahkemeleri Bölge idare mahkemeleri Adli mahkemeler Hukuk mahkemeleri Aile mahkemeleri Asliye hukuk mahkemeleri Asliye ticaret mahkemeleri Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri İcra mahkemeleri İş mahkemeleri Kadastro mahkemeleri Sulh hukuk mahkemeleri Tüketici mahkemeleri Ceza mahkemeleri Asliye ceza mahkemeleri Ağır ceza mahkemeleri Çocuk mahkemeleri Çocuk ağır ceza mahkemeleri Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri Sulh ceza hakimlikleri İdari mahkemeler İdare mahkemeleri Vergi mahkemeleri Mali mahkemeler Sayıştay Eski mahkemeler Askerî Yargıtay Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Devlet Güvenlik Mahkemesi İstiklâl mahkemesi Millî Korunma Mahkemesi Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi Sulh ceza mahkemeleri İlgili kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu

Hukuk ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Gürses Hukuk’a katkı sağlayabilirsiniz.

Kategori: 

Hukuk taslakları

Türk hukuk sistemi

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri

Türkiye Cumhuriyeti ceza mahkemeleri

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.
Başa dön tuşu
×