Hukuk Genel

Kişiler Hukuku Nedir?

Kişiler Hukuku Nedir?
Kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili yasal düzenlemedir.

Kişilerin hak ehliyetinin başlangıcı,
Fiil ehliyeti,
Kişiliğin sona ermesi,
Gaiplik kararı,
Ölüm karinesi,
Kişilerin ad üzerindeki hakkı,
Hısımlık,
Tüzel kişiliğin kurulması,
Tüzel kişiliğin hak ehliyeti,
Tüzel kişilerin organları,
Tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenlemektedir.
Görüldüğü üzere kişiler hukuku, tüm hukuk dalının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle hukukçuların çok iyi bilmesi gereken ve hakim olması gerektiği alandır.

Kişiler Hukuku Avukatlık Hizmetleri
Kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içermekte ve tüm hukuk dallarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki kişiler hukukuna dair verilecek avukatlık hizmeti önem teşkil etmektedir. Kişiler hukuku alanına dair davalarda uzman olan avukat tarafından tüm hukuki süreçte vekillik hizmetinde bulunacaktır.

İsim veya soyadın değiştirilmesi davası,
Gaiplik davası,
Cinsiyet değiştirme davalarına dair kişiler hukukuna dair tüm hukuki uyuşmazlıklara dair takibini gerçekleştirecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dava dilekçesi düzenlenecek ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hukuki süreç başlatılacaktır. Hukuki sürecin takibi, duruşmalara katılım aşamasında vekil ile temsil süreci gerçekleşecektir.
Ayrıca dernek ve vakıfların kuruluşu ve tüm yasal dayanağa dair hukuki danışmanlık vererek avukatlık hizmeti yapılabilecektir.

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
×