Hukuk Genel

Yargıtay Dosya Sorgulama

Yargıtay Dosya Sorgulama

YARGITAY ‘DA Kİ DOSYAMIN DURUMU NEDİR ?

ÖNEMLİ!
BU YAZI BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP OFİSİMİZİN ÇALIŞMA ALANI DIŞIDIR.
LÜTFEN BU KONUDA OFİSİMİZİ ARAMAYINIZ.

AŞAĞIDA YAZILAR
BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP KESİN SONUÇLAR İÇERMEZ

Yargıtay da ki bir dosyanın hangi dairede ve  ne kadar duracağı hususu dosya durumuna, tutuklu veya tutuksuzluk hali gibi nedenlerden dolayı farklılıklar göstermektedir.

Yapmanız gereken başka dosyalarla kendinizi kıyaslamak değil, dosyanızın aşamalarını aşağıda belirteceğim şekilde takip etmektir:

1.) ARŞİV BÖLÜMÜ TESLİM ALDI :

Burada dosya somut olarak gördüğümüz süre ortalama 1 veya 1,5 yıldır.

2.) SAVCİ İNCELEMESİNDE :

Burada dosyayı savcı inceler ve görüş bildirir ki bunun adi tebliğname olarak e-devlette gözükmektedir. (Onama / Bozma)

3.) İLGİLİ YARGITAY
DAİRESİNDE :

4.) ÖN İNCELEMEDE :
(Savcı incelemesini geçtikten sonra arşivde bölümüne geçmesi çok hızlıdır.)

5.) ARŞİVDE :

Burada dosyası 1 ay duran olduğu gibi 1,5 yıldır bu aşamada olan dosyalar mevcuttur.

6.) İNCELEMEDE :

İnceleme aşamasında ortalama 2 ile 8 ay arasında somut olarak sonuçlananlar olmuştur. İnceleme aşamasından sonra

7.) CBS’YE GÖNDERİLDİ :

Bu durumda karar çıkmış demektir. Karar 3-4gün içerisinde (bazen daha uzun süre de olabilir) uyap
ortamına yüklenmektedir.

Kararın adı ilamdır.

Uyaptan dosya durumu sorgulandığında dosya sonuç bilgileri görüldüğü zaman Yargıtay dosya bilgileri
ile sorgulama yapılınca ilamname görülebilir. Bunu Avukatınız veya kendiniz bakabilirsiniz.

Dosyada tek kişi iseniz 4060 dan siz de sonucu öğrenebilirsiniz.
(Dosyada tek kişi yoksa , dosya hakkındaki genel kararı öğrenebilirsiniz)
(TC no boşluk , bam esas no (yıl/sayı) boşluk temyizsonuc yazıp gönderiyorsunuz.)

YARGITAY ‘DA Kİ DOSYAMIN DURUMU NEDİR ? 4

Yargıtay Daire Bilgileri ile sorgulamayı linkten yapınız.

Kalabalık dosya ise onama-düzelterek onama-bozma şeklinde  gözükecektir. (Dosyadakilerin kararını ancak İLAMNAME yayınlanınca görebilirsiniz)

CBS YAZISI GÖNDERİLDİ YAZISINDAN SONRA ”’İLAM İNCELEMESİ”’ AŞAMASI GÖRÜLECEKTİR.

İlam incelemesinde 3 ile 15 gün arası durmaktadır. Bundan sonraki aşama POSTALANDI olarak gözükecektir.

Burada barkod numarası verilecektir. Sol alt köşede de PTT barkod sorgulama MAVİ RENKTE gözükecektir, Aşama aşama dosyanın nereye geldiğini göreceksiniz.

Barkod numarası gözüktükten sonra yakalama çıkması 4 – 5 gündür (Ama genelde daha
fazla olmaktadır)

Yargıtay dosyanızı mutlaka bu linkten sorgulayınız.

BUNUN DIŞINDAKİ BİLGİ VE DUYUMLARA İTİBAR ETMEMENİZ SİZİN FAYDANIZA OLACAKTIR 

YARGITAY DA Kİ BİR DOSYANIN NEREDE NE KADAR DURACAĞI ; DOSYA DURUMUNA; TUTUKLU veya TUTUKSUZLUK HALİ vs. vs. GİBİ NEDENLERDEN DOLAYİ FARKLILIKLAR GÖSTERMEKTEDİR….!!

YAPMANIZ GEREKEN BAŞKA DOSYALARLA KENDİNİZİ KIYASLAMAK YERİNE ;

DOSYANIZIN AŞAMALARINİ AŞAĞIDA BELİRTECEĞİM ŞEKİLDE TAKİP ETMEKTEDİR!!!!

  1. ARŞİV BÖLÜMÜ TESLİM ALDİ :BURADA DOSYA SOMUT OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ SÜRE ORTALAMA 1/1.5 YILDIR!!!!

2. SAVCİ İNCELEMESİNDE: BURADA DOSYAYI SAVCİ İNCELER VE GÖRÜŞ BİLDİRİR Kİ BUNUN ADİ TEBLİGNAME OLARAK E DEVLETTE GÖZÜKMEKTEDİR ((ONAMA//BOZMA )))

3. İLGİLİ YARGITAY DAİRESİNDE

4. ÖN İNCELEMEDE

((SAVCİ İNCELEMESİNE GEÇTİKTEN SONRA ARSİVDE BÖLÜMÜNE GEÇMESİ ÇOK HIZLIDIR))

5. ARŞİVDE : BURADA 1 AY DOSYASİ DURAN ARKADAS OLDUĞU GİBİ 1.5 YILDIR BU AŞAMADA OLAN DOSYALAR MEVCUTTUR…BUNDAN SONRAKİ AŞAMA

6)İNCELEMEDE : BU AŞAMAYA GELDİĞİNDE BİRAZ DAHA SIK DOSYAYA BAKMAK GEREKİR….

İNCELEME AŞAMASINDA ORTALAMA 2 İLE 8 Ay ARASINDA SOMUT OLARAK GÖRDÜKLERİMİZ DURMAKTADIR……!!!

İNCELEME AŞAMASINDAN SONRA

7. CBS ye GÖNDERİLDİ

YAZISI ÇIKMAKTADIR… BU DURUMDA KARAR ÇIKMIŞ DEMEKTİR….. KARAR 3/4GÜN İÇERİSİNDE (Bazen daha uzun süre de olabilir) YÜKLENMEKTEDİR… KARARIN ADI İLAMDIR. Uyaptan dosya durumu sorgulandığında dosya sonuç bilgileri görüldüğü zaman Yargıtay Dosya bilgileri ile sorgulama yapılınca İLAMNAME GÖRÜLEBİLİR. AVUKAT GOREBİLMEKTEDİR…SİZDE bakabilirsiniz…. Dosyada tek kişi iseniz 4060 dan siz de sonucu öğrenebilirsiniz.(Dosyada tek kişi yoksa ,dosya hakkındaki genel kararı öğrenebilirsiniz) (((TC No boşluk ,BAM Esas no (yıl/sayı) boşluk TEMYIZSONUC yazıp gönderiyorsunuz.)))

Yargıtay Daire Bilgileri ile sorgulamayı https://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguIlamDaire.html adresinden yapınız Kalabalık dosya ise onama-düzelterek onama-bozma şeklinde gözükecektir(Dosyadakilerin kararını ancak İLAMNAME yayınlanınca görebilirsiniz)

CBS gönderildi yazısından sonra yakalama çıkması minimum 8 gündür maksimum 30-40 gün olan da vardır/////UYAP’tan dosyayi takip ediniz….

CBS YAZISI GÖNDERİLDİ YAZISINDAN SONRA

”’İLAM İNCELEMESİ”’ AŞAMASI GÖRÜLECEKTİR….

İlam incelemesinde 3 ile 15 gün arası durmaktadır…. Bundan sonraki aşama 8 ) POSTALANDI olarak gözükecektir. Burada barkod numarası verilecektir… Sol alt köşede de PTT barkod sorgulama MAVİ RENKTE gözükecektir…. Aşama aşama dosyanın nereye geldiğini göreceksiniz…

Barkod numarası gözüktükten sonra yakalama çıkması 4/ 5 gündür ((((genelde daha fazla olmaktadır))

Yargıtay dosyanızı mutlaka bu linkten sorgulayınız…

https://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguIlam.html

BUNUN DIŞINDAKİ BİLGİ VE DUYUMLARA İTİBAR ETMEMENİZ SİZİN FAYDANIZA OLACAKTIR!!

Benim dosyada Yargıtay 2 ay önce karar vermiş, daha yeni CBS ye GÖNDERİLDİ yazıyor diye canını sıkanlar ;

Bugün dosyanız hakkında karar verilse CBS ye GÖNDERİLDİ yazısı 1-2 AY sonra çıkar burada da sorun, sıkıntı yoktur…!!! Sistem bu şekilde işlemektedir

Yargıtay’da Dava Sonuçlanma Süresi

Yargıtay mahkeme kararlarına karşı kanun yollarından temyiz görevini görmekte olan bir mahkemedir. Türkiye çapında görülen davaların istinaf aşamasından sonra temyiz aşaması ile birlikte Yargıtay’da dava iş yükünü oldukça artırmaktadır. İş yükünün artması nedeniyle temyiz sonuçları uzun sürelere tabi olmaktadır. Mahkemelerde Ceza dairesinin bir dosyanın incelenme süresi olarak 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır. Dosyanın incelenip sonuçlanması davanın ve dosyanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay’a giden bir dosya kesin olmamakla birlikte 18 ay gibi bir süreye kadar ulaşmaktadır. Bu nedenle davaların sonuçlanması kesin bir süreye tabi olmamaktadır.

Yargıtay’daki Dava Ne Zaman Sonuçlanır?

Yargıtay’da Bulunan Dosyaya Hangi Durumlarda Öncelik Verilir?

Yargıtay’da dava dosyaları için öncelik istenilirse bu önceliği isteyen taraf ya da vekili öncelikli isteğine dayanak olarak sunduğu mazeretini belirten dilekçe ile birlikte dosyanın bakıldığı daireye başvuruda bulunmak zorundadır. İncelenen dilekçedeki mazeret değerlendirilip kabul edilirse dosya öncelikli olarak işleme tutulmaktadır. Öncelikli olarak bakılması için sağlık mazereti en önemli mazeretlerden birisidir. Sağlık sorunu ve endişesi taşıyanlar bu durumu kanıtladıklarında öncelikli olarak kabul edilebilir. Ceza dairelerinde ise dava zamanaşımı yakın olan ve bozularak yeniden karara bağlanmış temyiz edilen dosyalar ve tutukluların bulunduğu dosyalar öncelikli olarak incelenmektedir.

Yargıtay’ın Verdiği Kararlara İtiraz Edilebilir mi?

Hukuk sistemi içerisinde Anayasa Mahkemesinden bir önceki temyiz aşaması olarak kabul edilen Yargıtay’da dava sonucunda bazı kararlarına itiraz etmek mümkün olabilir. Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu kararlarına karşı itiraz yolunu Yargıtay açık olarak kabul etmiştir. İtiraz durumunda ise ilgili dosya dairelere iade edilmektedir. Eğer daireler itiraza karşı direnirse diğer bir deyim ile red verirse ilgili dosya konusuna göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu ya da Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna iletilmektedir. Buralardan çıkan kararlar kesindir ve kurulların kararlarına itiraz edilemez.

Hukuki her türlü sorunun çözümü için hukuk@gurses.av.tr adresine başvurabilirsiniz. Hukuki tavsiyeler , mahkeme kararları gibi sorununuza yardımcı olacak pek çok çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
×