Hukuk Genel

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler.

Vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi Vergi Hukuku olarak ifade edilir. Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanında ele alınmaktadır.

Vergi; o devlette yaşayan vatandaşların en önemli vatandaşlık sorumlulukları arasında bulunur. Vatandaş, aldığı hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Usulsüzlükleri ve yaptırımları engellemek için de bu alan, bu hukuk disiplini kapsamında geçerli olan yasalar ile çerçevelendirilmiştir.

Vergi Hukuku alanı hem vatandaşların haklarını hem de devletin vatandaş üzerindeki haklarını ele almaktadır. Vergi borcu ile beraber bu konularda yapılacak olan işlemler ve izlenecek adımlar da bu disipline göre süreçlenmektedir.

Vergi Hukuku Nedir?
Vergi hukuku Dünya ülkeleri; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için para ve mallara ihtiyaç duyar. Mali Hukuk bu kaynakların nasıl elde edileceği ve yasal süreci ifade eder. Mali Hukuku iki alt hukuk alanı içermektedir.

Bunlar; gelir hukuku ve gider hukuku olmaktadır. Bu alanda verginin yanı sıra; resim, harç ve şerefiye gibi devletin vatandaştan elde ettiği tüm gelirleri içermektedir.

Bunun yanı sıra vergilere ilişkin tüm kuralları da kapsamaktadır. Vergi Hukuku; devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevleri ele alır. Bu kapsamında ele alınan konulardan bazıları:

Vergi yasalarının uygulanması
Devletin vergilendirme yetki alanları
Vatandaşların vergi ödevleri
Vergilendirme işlemleri
Tahakkuk ve tahsil
Vergi borcunun ödenmesi, zamanaşımı meydana gelmesi, takas ya da terkis gibi faktörler vergi borcunu sona erdirir. Vergi alanında uyuşmazlıklar ve çözüm yollarının tamamı da bu alanda değerlendirilmektedir.

Vergi Hukuku Kapsamı Nelerdir?
Devlet; vatandaşlarına ve kamu tüzel kişilere kamu hizmetleri sunabilmek için vatandaştan gelen vergileri kullanılır. Kamu hizmetlerinde giderlerin karşılanması için kullanılan gelirler vergiler dışında; harçlardan, şerefiyelerden, vergi cezalarından ve paradan da elde edilebilir.

Vergi Hukuku konusu ise; kişiler ve devlet arasındaki vergi ilişkisi olmaktadır. Vergi Hukuku; kişiler ve devlet arasında vergi ilişkisi sebebiyle meydana gelen vergi ödevlerinin niteliği, tahsili ve hakları düzenlemektedir.

Verginin özellikleri ise:

Vergi, devletin egemenlik gücünü oluşturur.
Vergi, parasal bir edinim olarak devlete gider.
Vergiler karşılıksızdır.
Kamu harcamalarını karşılamak için tahsil edilir.
Vergilere ilişkin meydana gelen usulsüzlükler, anlaşmazlıklar ya da çekişmelerin tamamı bu alana girmektedir. Vergi davaları yalnızca bu alanda deneyimli, uzmanlaşmış ve başarılı avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Bu disiplin, oldukça geniş alt hukuk dalları olan ve geniş kapsamlı bir alan olduğu için hukuk büroları ile çalışmak ve dava sürecini profesyonel bir avukat eşliğinde kontrol etmek en sağlıklısı olacaktır.

Gürses Hukuk Bürosu

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
×